O Curaden Polska

Curaden Polska Sp. z o.o.
ul. Kamieńskiego 205
51-126 Wrocław
Polska

Tel: 71 321 02 14

E-Mail: info@curaprox.pl

NIP 8992747403
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000478433