O Curaden Polska

Curaden Polska Sp. z o.o.
ul. Długosza 48, bud. E, II piętro
51-162 Wrocław
Polska

Biuro:

T. +48 71 321 02 14

Dział handlowy:

M. +48 510 117 422

E-Mail: info@curaprox.pl

NIP 8992747403
Curaden Polska Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 00004784333