POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CURAPROX SHOP POLSKA

(dalej również: „Polityka”)

I. Szanujemy i chronimy Twoją prywatność

Curaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: "Curaden") zdaje sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność i dlatego chronimy ją w trakcie korzystania ze sklepu internetowego Curaprox Shop Polska (dalej również: "Serwis" lub „Sklep”).

Możesz mieć pewność że:

a. przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

b. chronimy Twoje dane od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Zbudowaliśmy nasz system techniczny w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych w przypadku awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerwami w dostawie energii elektrycznej;

c. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Korzystanie ze Sklepu oraz przekazywanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Gromadzimy dane, które nam przekazujesz, abyś mógł prawidłowo korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia.

Opracowaliśmy naszą Politykę po to, abyś mógł zrozumieć jakie informacje na Twój temat gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

Wyrazy pisane wielką literą a niezdefiniowane w Polityce mają znaczenia nadane im w Regulaminie Curaprox Shop Polska.

II. Dane osobowe

1. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam udostępniasz – w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Administratorem danych osobowych Klienta (przekazanych w trakcie rejestracji w Sklepie, w ramach Konta Klienta, lub w ramach Zamówienia) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Curaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000478433, NIP 8992747403, REGON 022265626, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (dalej również: „Administrator”).

3. Każdemu Klientowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.), w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Zbiory danych osobowych prowadzone przez Administratora zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

5. Dokonując rejestracji w Serwisie, uzupełniając dane w ramach Konta Klienta lub Zamówienia przekazujesz nam swoje dane osobowe. Również w trakcie korzystania z Serwisu masz możliwość uzupełnienia lub modyfikacji danych w ramach edycji Konta Klienta. Dane osobowe podane podczas rejestracji w Serwisie mogą być usunięte poprzez usunięcie Konta Klienta lub edycję danych w ramach Konta Klienta. Każdy Klient może również dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych, wysyłając do nas odpowiednie żądanie na adres e-mail info@curaprox.pl.

6. Niezależnie od powyższego informujemy, że w przypadku gdy korzystasz w ramach Sklepu z funkcjonalności, które wiążą się z uiszczeniem płatności za Towar z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych lub z wykorzystaniem opcji „za pobraniem”, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania tychże rozliczeń.

7. Twoje dane osobowe mogą także być w przyszłości przetwarzane w celu rozstrzygania sporów związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym sporów wiążących się z płatnościami.

8. Klient niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia Sprzedawcy danych osobowych osoby go reprezentującej wobec Sprzedawcy, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby określone w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

III. Kwestie techniczne

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Curaden wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

IV. Informacja handlowa

1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Klientom wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu. Masz prawo zastrzec, że nie chcesz otrzymywać od nas tego typu powiadomień.

2. Natomiast informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub podmioty, które z nami współpracują działalnością komercyjną, mogą być przesyłane naszym Klientom wyłącznie za ich uprzednią zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t. z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

3. Twoje dane osobowe, w szczególności podany przez Ciebie adres e-mail, mogą być przez nas przetwarzane w celu marketingu produktów i usług własnych Curaden. Możesz jednak w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu (sprzeciw), wysyłając swoje żądanie na adres e-mail info@curaprox.pl.

4. O ile wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracujemy. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, wysyłając swoje żądanie na adres e-mail info@curaprox.pl.

V. Pliki cookies

1. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia Klientom maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu oraz przeglądania Serwisu, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta prezentowanych treści reklamowych, w tym naszych partnerów i reklamodawców.

2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nich informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Klientów i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. dotyczące tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

3. Nasze pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W naszym serwisie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia w przeglądarce internetowej.

4. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa cookieCelRodzaj
5a2c67b4928ffe5745bb882ad7942d17Przechowują w zakodowanej formie informacje dotyczące wizyt w Serwisie, ułatwiając Klientom korzystanie z Serwisu – np. rozpoznają zalogowanych Klientów i zapamiętują informację o dodaniu Towarów do Koszyka.stałe (przechowywane przez 20 dni)
Google AnalyticsDzięki nim wiemy ile osób odwiedziło nasz Sklep. Używamy ich w szczególności w celu prowadzenia statystyk odwiedzin, co umożliwia nam ulepszenie struktury i zawartości serwisu.sesyjne/ stałe

5. W każdej chwili możesz zablokować lub usunąć pliki cookies przechowywane w pamięci Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies znajdziesz w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej, możesz też skorzystać z poniższego schematu:

Przeglądarka  Mozilla Firefox: Firefox -> Opcje -> Opcje ->Prywatność
Przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność
Przeglądarka Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane ->Ustawienia treści

6. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny jego możliwości technicznych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza nasz Sklep, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Klienta i sprawić, by Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

VI. Kontakt z nami

1. Klienci Sklepu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z nami poprzez formularz dostępny na stronie https://shop.curaprox.pl/contact-us, za pośrednictwem adresu email info@curaprox.pl lub numeru telefonu +48 713 210 214.

2. Informujemy, że przechowujemy korespondencję ze swoimi Klientami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

3. Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej podałeś, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

VII. Postanowienia końcowe

1. W przyszłości możemy zmienić Politykę Prywatności – może to nastąpić z ważnych powodów, do których należą:

a. zmiany obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływających na prawa i obowiązki Curaden lub Klienta;
b. rozwój funkcjonalności lub usług Sklepu podyktowany względami technicznymi lub technologicznymi;
c.  zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych przez Curaden drogą elektroniczną.

2. W przypadku ewentualnej zmiany Polityki informacja w tym zakresie zostanie umieszczona w ramach Sklepu, a nowa wersja Polityki zostanie opublikowana z nową datą. Wszelkie zmiany najistotniejsze z punktu widzenia Klienta będą odpowiednio wyróżnione, tak aby Klient był o nich poinformowany.  

3. W razie wątpliwości lub ewentualnej sprzeczności pomiędzy Polityką, przepisami prawa a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia przez Curaden zakresu działań są przepisy prawa i zgody udzielone przez Klientów. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia  10 grudnia 2015 r.